Doelstelling

Wij zijn een club van leden die zich in verenigingsverband willen ontplooien in tekenen en schilderen. Er is plaats voor elk niveau. Wij zijn geen opleiding en er zijn geen docenten of begeleiders aanwezig. Tijdens de bijeenkomsten staan de leden, indien nodig en gewenst, elkaar met raad en daad bij.

Materiaal

Er zijn op onze locatie voldoende schildersezels aanwezig. Ook is er ruimte om werkstukken tussentijds op te bergen. Het teken- en schildermateriaal nemen de leden zelf mee en wordt na elke bijeenkomst weer mee naar huis genomen.

Materiaalkeuze

Elk lid is vrij in zijn/haar materiaalkeuze.

Cursussen/workshops

Elk jaar organiseren we een workshop voor de leden. Hiervoor nodigen we een professionele kunstenaar uit. Eerst inventariseren we bij de leden naar de wensen.

Zie bij ‘workshops’ welke we de afgelopen jaren hebben georganiseerd.

Openingstijden

Ons atelier, gevestigd aan de Bleijenhoek 57a in Bladel, is geopend op:

Maandag: 11.00 tot 16.00 uur
Woensdagavond: 19.00 tot 22.00 uur
Donderdag: 09.30 tot 16.00 uur
Donderdagavond: 19.00 tot 22.00 uur
Tijdens de bijeenkomsten wordt er een koffie\theepauze ingelast.